dealbh

an t-iuchar aig dhachaigh
tha gràdh agam dhuibh !